il·lusions de Nadal

Pep Callau i els Pepsicolen

Una postal de nadal amb totes les seves dimensions, això ens proposa la companyia Pepsicolen, per assaborir els petits i grans moments del teixit del calendari nadalenc en un marc incomparable com la plaça dels Somnis del Tibidabo.
Un mestre de cerimònies que transforma la seva fredor vital en calidesa absoluta i que transmet la il·lusió a tots i per tot arreu, gràcies a l'arribada de l'esperit del Nadal en forma de gran personatge, a la manera que Charles Dickens ho va fer amb el mateix Mr Scrooge al conte de nadal.
Un esperit de nadal que marca tres grans premisses per poder celebrar aquestes festes: tenir ganes de festa, un bon ambient nadalenc i farciment musical. El nostre personatge, un cop transformat, feineja revolucionat per aconseguir realitzar els deures que li posa l'esperit, junt amb un tercer personatge, el senyor músic, preparen i celebren tot aquest embalum d'il·lusions amb els nens i pares del parc per acabar teixint un espectacle, participatiu, càlid i entranyable

i e l s P e p s i c o l e n