La Profecia - Parc d'atracciones del Tibidabo

Els petits canvis són poderosos

La ciutat de Barcelona està compromesa amb la promoció de l’alimentació sostenible i impulsa iniciatives que es basen en tres criteris clau: promoure dietes saludables i accessibles per al conjunt de la ciutadania, considerar l’alimentació sostenible com una oportunitat de reactivació econòmica i combatre la crisi climàtica. D'aquesta manera, el Tibidabo, més sostenible que mai, s'ha adherit al projecte al llarg de la temporada, oferint activitats relacionades dins l'eix estratègic educatiu.
Pep Callau i els Pepsicolen presentan "Els petits canvis són poderosos" que te com a objectiu sensibilitzar i educar al voltant de la sostenibilitat.

A l i m e n t a c i ó S o s t e n i b l e